Як ми пра цюємо

Оскільки розробка цифрових продуктів є командним процесом, ми розглядаємо кожен проект як партнерство. Ми хочемо зрозуміти ваші виклики та мотивації, беручи за основу триступінчастий підхід “Думай – Створюй – Оптимізуй”

Думай

01
 • проводимо установчі, початкові зустрічі з замовником, де з’ясовуємо основні, цілі, мету та очікуваний результат від майбутніх розробок;
 • обговорюємо та погоджуємо з клієнтом вартість та терміни розробки;
 • підписуємо з замовником договір; виділяємо окрему команду під проект;
 • визначаємо контактну особу для спілкування з замовником;
 • погоджуємо з замовником методи та підходи до розробки, налаштовуючи процес так, щоб він відбувався у зручному темпі та режимі для клієнта.
 • розробляємо та узгоджуємо архітектуру майбутніх доробок;
 • розробляємо детальне технічне завдання та узгоджуємо його з замовником;
 • проводимо регулярні особисті зустрічі, спілкування в он-лайн режимі із замовником для вдосконалення та оптимізації результату;
 • інформуємо замовника про стадії розробки та результати;
 • розробляємо погоджений функціонал на своєму сервері та проводимо тестування. Залучаємо клієнта до останніх тестувань готового продукту розробки;
 • кінцевий готовий продукт передаємо замовнику на прийняття робіт.
 • надаємо постпроектний супровід
 • консультуємо з питань 1С: Підприємства

Створюй

02

Оптимізуй

03
 • при необхідності подальшого вдосконалення (додаткові модулі, нові вимоги) чи технічної підтримки клієнта, формуємо та підписуємо додаткову угоду до договору;
 • продовжуємо працювати з клієнтом та вдосконалювати його бізнес-процеси :)